2020q度国家奖推荐项目公C?/div>
旉Q?/span> 2020 - 01 - 02
览ơ数Q?/span> 1360

2020q度国家(lian)推荐(huang)(sui)公C?/span>

按照(shou)国家U学(ge)(ge)(lian)奖励工(fa)(huan)(huan)办公室(mo)关?020q度国家U学(ge)(ge)(lian)奖提名(chen)作(fei)(dan)(yang)(mo)要求,(xi)单(huan)(huan)参(juan)的(gui)(mo)淀_结(man)精(fu)(wu)计及其(yu)创(dang)制》拟提(song)教育(cha)部推?020q度国家(ge)(ge)(lian)发(fa)明奖二等奖,按照(shou)要求对(gui)(ge)(ge)项目相关信息予(kui)以公C(见附ӞQ公C时间(cui)ؓ2020q?(lian)?(zu)至(li)2020q?(lian)?(zu)?/span>

(wei)示(lian)内Q(wu)Q何单(yin)位或(yao)个(bang)如果对(wei)示目的(tong)(yue)性和内容(lian)(sui)(shu)(cong),(hong)(hong)以书面方式(yang)杭(chen)普|星(yong)淀_有限公(hong)(hong)(ge)(hong)(hong)中心(xie)()(fu),q(duo)()供必(xia)的(qing)证(gui)文g(hong)(hong)联pL式。个(bang)提()(fu)异(shu)(cong)的(qing)应表明真(yue)(han)n(xi),(ti)位(qin)提出的应(e)(jie)(wei)章。匿(yang)(ao)(shu)(cong)和(zan)出(lian)限的异(shu)(cong)不(bang)受(nou)(hai)?/span>

通讯地(ban)(xiu)Q杭州经(tong)技术开发区(kui)金乔(chen)?0P(feng)

邮编Q?10018

联系人(hou)黄(qiao)丽;

电话(jin)Q(ben)?551-28869386Q(ben)?/span>

传真(yu)Q?571-28869288?/span>

                                                                                     杭州普罗星淀(wen)_(qun)限公(zhui)?/span>

 (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)  (ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)2020q(qian)???/span>

2020q度国家奖推荐项目公C? title=国家U学技术奖提名公示信息?docxCopyright © 2017 天|峰淀_开发有限公?/span> 犀牛云提供企业云服?/span>
欧美日韩国产综合在线_日本成年一区久久综合_色婷婷综合和线在线_欧美日本一道高清二区三区 欧美日韩国产综合在线_日本成年一区久久综合_色婷婷综合和线在线_日本护士xxxxx在线播放 欧美日韩国产综合在线_日本成年一区久久综合_色婷婷综合和线在线_欧美亚洲另类热图

14--------m.ogld.cn

358--------m.he10278.com.cn

774--------m.2xe4.cn

154--------m.cygdzdjx.cn

848--------m.coguwatch.cn

751--------m.rfplk.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

125--------m.zheluan.cn

1012--------m.t1soft.cn

539--------m.loqr.cn